Nada Ambra Laban

Pedagog, propagátorka etikety, spisovatelka, koučka

Nada Ambra Laban

Pedagog, propagátorka etikety, spisovatelka, koučka

Životopis

Nada Ambra (jméno po tatínkovi) Laban je původním povoláním pedagog, má však za sebou  několik semestrů Lékařské fakulty v Olomouci, Tělovýchovný institut v Bratislavě – obor krasobruslení, je mezinárodní rozhodčí a trenér v krasobruslemí, jejími kouči byli Hida Múdra a trenérským vzorem Karol Divín, takový Oldřich Nový na bruslích. Pedagogickou fakultu v Ostravě a Filozofickou fakultu v Olomouci.

Obecně tituly nepoužívá, jen když to vyžaduje firemní kultura.

Přednášela  na Slezské univerzitě, na Filozofické fakultě v Olomouci, na Vysoké škole Mezinárodních vztahů a Diplomacie v Praze  a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Bankovním institutu vysoké školy v Praze, obory Marketing a Management cestovního ruchu, Etiketa a Diplomatický protokol.

Její vztah k módě a stylu byl celoživotní, profesionálně  však začal ve Vídní v roce 1990. Etiketě se věnuje věnuje více než šestnáct let v Česku.

Kde vystupuji

Etiketa je cíl k úspěchu

3. 10. 2022
9:30 - 10:15
Kepler