Lucie Spilková

Generální ředitelka a prokuristka ve společnosti MI Estate

Lucie Spilková

Generální ředitelka a prokuristka ve společnosti MI Estate

Životopis

Lucie vstoupila do světa realit po 13 letech trvajícím působení ve francouzské společnosti na pozici výzkumného technika laboratoře bezpečnosti potravin.

Přestože jí od útlého věku bavily přírodní vědy a vystudovala mikrobiologii, zajímala se vždy také o svět realit. Nikdy ji ale nenapadlo, že by v tomto oboru zakotvila.

Rozhodla se však pro zásadní životní změnu. Osobní odvaha, cílevědomost a schopnost rychle se učit novým věcem se ukázala jako rozhodující. Lucie využila pracovní nabídky a nastoupila do MI Estate.

Obchod s nemovitostmi ji hned od začátku zcela pohltil. Sama se proto nad rámec svých pracovních povinností každodenně vzdělávala. Výsledkem bylo její povýšení do pozice obchodní ředitelky. Nadstandardní pracovní výsledky pro ni následně znamenaly nabídku funkce generální ředitelky, které se ujala v letošním roce.

Přestože je ve společnosti nejvýše postavenou ženou a zároveň pravou rukou zakladatele MI Estate Maxima Ponomarenka, neustále se podle svých slov učí právě od něj.

Sama o sobě říká, že slovo ne, nemá ve slovníku. Každý je podle ní schopen naučit se cokoli, pokud sám chce. A zvláště v tak dynamickém oboru, jakým je obchod s nemovitostmi.

Ve svém volnu se věnuje rodině, pečení a thajskému boxu.

Osobní motto: Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.

Kde vystupuji

Ženy v realitách

3. 10. 2022
11:10 - 12:00
Kepler