Jan Sznapka

Regionální manažer Next Reality

Jan Sznapka

Regionální manažer Next Reality

Životopis

Kde vystupuji